Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, van toepassing.